Τρεις στρατηγικοί στόχοι για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού

Με την υπογραφή της προέδρου του ΕΟΤ, κας Άντζελας Γκερέκου, επικυρώθηκαν οι τρεις στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού για το έτος 2024. Οι προτεραιότητες αυτές αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα του
Τρεις στρατηγικοί στόχοι για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού
Ο πρώτος στόχος απαιτεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που περιλαμβάνουν διαφημιστικές καμπάνιες, δημόσιες σχέσεις, εκθέσεις και ταξίδια εξοικείωσης σε παραδοσιακές και νέες αγορές. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, θα επιδιωχθεί η προβολή και η προώθηση του ελληνικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, προάγοντας τις ποικίλες της αξίες και προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες για κάθε επισκέπτη
Τρεις στρατηγικοί στόχοι για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού
Ο δεύτερος στόχος επιδιώκει την ανάπτυξη στρατηγικών συμφωνιών και τη συνδιαφήμιση με ταξιδιωτικούς οργανισμούς και αεροπορικές εταιρείες σε στρατηγικές αγορές-στόχους. Η συνεργασία με αυτούς τους φορείς που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες για τον τουρισμό αναμένεται να ενισχύσει την προβολή του ελληνικού προορισμού και να προσελκύσει νέους ταξιδιώτες. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα με μακροπρόθεσμη και μελλοντική προοπτική
Τρεις στρατηγικοί στόχοι για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού
Ο τρίτος στόχος αφορά την ενίσχυση της παρουσίας του ΕΟΤ σε κορυφαίες ψηφιακές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα. Με την εκμετάλλευση της ψηφιακής τεχνολογίας, το ΕΟΤ θα βελτιώσει την προβολή και την προσέλκυση του τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας κορυφαίες πλατφόρμες αναζήτησης, παροχής υπηρεσιών και κοινωνικών δικτύων. Η ψηφιακή παρουσία του ΕΟΤ θα ενισχυθεί διευρύνοντας τους τρόπους με τους οποίους οι ταξιδιώτες μπορούν να ανακαλύψουν την Ελλάδα και να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό
Τρεις στρατηγικοί στόχοι για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού
Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, θα ακολουθηθεί μια σειρά βημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν την απλοποίηση, βελτιστοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί οργανωτική αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών λειτουργίας του Οργανισμού, σε συμφωνία με το νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, θα γίνει εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού με στόχο την υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών
Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, η απαραίτητη χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί μέσα από την κρατική επιχορήγηση, με δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης από ειδικά ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες με άλλους φορείς. Επιπλέον, θα υπάρξει ορθολογισμός των δαπανών και συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής επίδοσης του Οργανισμού για να αναδειχθούν τυχόν περιθώρια βελτίωσης
Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι του ΕΟΤ για το 2024 αποτελούν την οδηγία για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Με βάση αυτούς, ο Οργανισμός θα επιδιώξει την επίτευξη του ανταγωνιστικού και βιώσιμου ανάπτυξης του τομέα, προωθώντας την Ελλάδα ως έναν επιθυμητό τουριστικό προορισμό για τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.
Πηγή

Σχετικά Άρθρα

spot_img

Τελευταία Άρθρα