Ο νέος τίτλος μου: Υψηλή αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα – Έναντι 22,7 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες το 8μηνο

Ταξιδιωτική Κίνηση: Ο αριθμός των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα γνώρισε σημαντική αύξηση κατά το οκτάμηνο, σύμφωνα με τα πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 18,4%, φθάνοντας τους 22,65 εκατομμύρια ταξιδιώτες, συγκριτικά με τα 19,13 εκατομμύρια της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 38,4%
Ο νέος τίτλος μου: Υψηλή αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα - Έναντι 22,7 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες το 8μηνο
Κίνηση από την Ευρώπη: Ο αριθμός των ταξιδιωτών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 αυξήθηκε κατά 15,9%, φθάνοντας τα 13,83 εκατομμύρια. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 22,6%, φτάνοντας τα 8,82 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Συγκεκριμένα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 6,1%, φθάνοντας τα 3,07 εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,3%, φτάνοντας τα 1,41 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 0,3%, φθάνοντας τα 3,02 εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ αυξήθηκε απότομα κατά 44,9%, φθάνοντας τα 937,7 χιλιάδες ταξιδιώτες
Αύγουστος: Ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Αύγουστο έφτασε τα 6,5 εκατομμύρια. Η ταξιδιωτική κίνηση τον μήνα αυτό διαμορφώθηκε σε 6,48 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 10,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης μέσω αεροδρομίων και οδικών συνοριακών σταθμών, κατά 5,1% και 25,7% αντίστοιχα. Η αύξηση του τουρισμού προήλθε τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27, με αύξηση 6,3%, όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, με αύξηση 18,4%
Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Οι εισπράξεις από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 15,3%, φθάνοντας τα 14,66 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το οκτάμηνο. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στις εισπράξεις από τις χώρες της ΕΕ-27, που αυξήθηκαν κατά 9,8% (8,15 δισεκατομμύρια ευρώ), όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, που αυξήθηκαν κατά 21,3% (6,1 δισεκατομμύρια ευρώ). Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 9,7%, φθάνοντας τα 6,52 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 10,1%, φθάνοντας τα 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 4,9%, φθάνοντας τα 2,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα κατά 24,5%, φθάνοντας τα 938 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή

Σχετικά Άρθρα

spot_img

Τελευταία Άρθρα