Νέος Παγκόσμιος Σύνδεσμος για τον Βιώσιμο Τουρισμό: Συνεργασία για την Αειφορία στον Ξενοδοχειακό Κλάδο

Ο Ελληνικός Παγκόσμιος Σύνδεσμος Global Compact ανακοινώνει την εκτέλεση της πρωτοβουλίας “Καλύτερη Φιλοξενία”, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και επικεντρώνεται στον κλάδο των ξενοδοχείων. Το πρόγραμμα αποτελεί μια παγκόσμια συνεργατική πρωτοβουλία των τοπικών δικτύων του Ελληνικού Παγκόσμιου Συμφώνου, το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη του μετασχηματισμού αυτού του κλάδου προς την επίτευξη άθραυσης, μέσω της ευαισθητοποίησης και της δημιουργίας μιας εκπαιδευτικής βάσης, της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ συναδέλφων αλλά και την οργάνωση κινήτρων για τις επιχειρήσεις προκειμένου να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σχετικά μέτρα. Οι υποστηρικτές του προγράμματος περιλαμβάνουν παγκόσμιους σημαντικούς φορείς, όπως η Εταιρεία για την Αειφόρο Φιλοξενία, η Διεθνής ·Τράπεζα Ανάπτυξης, το TripAdvisor, το EarthCheck, το EDGE Buildings, το NOW Transforming Hospitality GmbH, το esg2go, η Science Based Targets initiative, οι οποίοι θα παρέχουν γνώσεις και πρακτικές καθοδήγησης στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για τη μείωση των εκπομπών και την αειφόρο τους παρουσία μέσω της αξιοποίησης μεθόδων, εργαλείων και μηχανισμών χρηματοδότησης για τη μείωση της εξάρτησης από τον άνθρακα και την αναφορά γεγονότων σε αυτόν τον τομέα.
Νέος Παγκόσμιος Σύνδεσμος για τον Βιώσιμο Τουρισμό: Συνεργασία για την Αειφορία στον Ξενοδοχειακό Κλάδο

Νέος Παγκόσμιος Σύνδεσμος για τον Βιώσιμο Τουρισμό: Συνεργασία για την Αειφορία στον Ξενοδοχειακό Κλάδο
Νέος Παγκόσμιος Σύνδεσμος για τον Βιώσιμο Τουρισμό: Συνεργασία για την Αειφορία στον Ξενοδοχειακό Κλάδο
Πηγή

Σχετικά Άρθρα

spot_img

Τελευταία Άρθρα