Νέα εποχή για τον τουρισμό με τον ΟΗΕ Τουρισμός

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) αποφάσισε να αλλάξει την ονομασία του και να μετονομαστεί σε ΟΗΕ Τουρισμός, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον τουρισμό παγκοσμίως. Η υπηρεσία που λειτουργεί ως παγκόσμιο φόρουμ για θέματα τουριστικής πολιτικής και έχει την έδρα της στη Μαδρίτη, θέλει να ενισχύσει την παρουσία της και να αναλάβει ακόμα πιο δραστήριο ρόλο στον κόσμο του τουρισμού
Νέα εποχή για τον τουρισμό με τον ΟΗΕ Τουρισμός
Η αλλαγή ονόματος αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του ΟΗΕ Τουρισμός να ενδυναμώσει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του στον τομέα του τουρισμού. Οραματίζεται έναν παγκόσμιο τουρισμό που θα είναι βιώσιμος, δίκαιος και αξιόπιστος, υπηρετώντας την ευημερία των πολιτών και συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών
Μέσω των δράσεων του, ο ΟΗΕ Τουρισμός θα επιδιώκει να προάγει την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων. Θα προωθεί επίσης τον δίκαιο και αειφόρο τουρισμό, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, αναπτύσσοντας τις τοπικές οικονομίες και προάγοντας την κοινωνική συνοχή
Με αυτήν την αλλαγή, ο ΟΗΕ Τουρισμός επιδιώκει να ενισχύσει το κύρος και την επίδρασή του σε διεθνές επίπεδο. Προσδοκά η φωνή του να ακούγεται πιο δυνατά και να επηρεάζει τις πολιτικές και τις αποφάσεις που αφορούν τον τουρισμό. Θέλει να συνεργαστεί με κυβερνήσεις, οργανισμούς και φορείς του τουρισμού παγκοσμίως για να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη του τομέα και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Με αυτή την αλλαγή, ο ΟΗΕ Τουρισμός επιδιώκει επίσης να αυξήσει τη συνεργασία με άλλες οντότητες του ΟΗΕ και να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες με άλλα προγράμματα και οργανισμούς. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου που θα αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε διάφορους τομείς του ΟΗΕ
Ο ΟΗΕ Τουρισμός, με τη νέα του ονομασία, προσβλέπει σε ένα μέλλον όπου ο τουρισμός θα είναι ακόμα πιο ανθρώπινος, πολυμερής και αειφόρος. Θέλει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αειφορίας και ανάπτυξης του ΟΗΕ και να καθιερώσει τον τουρισμό ως κύριο μέσο για την ενίσχυση της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτή η αλλαγή συνιστά μια νέα αρχή για τον τουρισμό και υπόσχεται ένα λαμπρό μέλλον για την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.
Πηγή

Σχετικά Άρθρα

spot_img

Τελευταία Άρθρα